Maak de juiste keuzes met behulp van jouw innerlijke management team

Herken je de gedachte 'aan de ene kant wil ik dit, maar aan de andere kant wil ik dat'? Letterlijk sta je in tweestrijd. Wat moet je kiezen? Welke keuze je ook maakt, vaak houd je er een nare bijsmaak aan over. Want de andere optie was ook niet verkeerd. Hoe kan je op zo'n moment de juist keuze maken, zonder achteraf spijt te krijgen? Hoe maak je een goede afweging, die rekening houdt met de verschillende zaken die voor jou belangrijk zijn?

Om deze vragen te beantwoorden moet je op een andere manier naar jezelf kijken.

Onze persoonlijkheid is opgebouwd uit meerdere subpersonen, die gezamenlijk ons karakter vormen. We herkennen de subpersonen vaak als ze erg dominant zijn. Bekenden zijn bijvoorbeeld 'de perfectionist' en 'de dromer'. Soms identificeren mensen zich volledig met een van hun subpersonen en zeggen dan 'ik ben een perfectionist'. Misschien herken je zo'n soort opmerking ook wel van jezelf. Het betekent dat je gedachten gedomineerd worden door de perfectionist in je. 

Door in een tweestrijd bewust te kiezen naar welke gedachten je luistert en een afweging maakt welk subpersoon/subpersonen in de situatie belangrijk zijn, zorg jij voor een goed resultaat. Dan maak je de juiste keuzes, zonder spijt te krijgen. Keuzes die goed voelen én goed zijn.

Vaak herkennen we een subpersoon pas als het ons belemmert. 

Als je bijvoorbeeld vanwege 'de perfectionist in je' tot diep in de nacht door moet werken om het rapport af te ronden. "Er kan altijd wel iets beter". Op zo'n moment is een subpersoon je tot last. Of als je snel wordt afgeleid, je met 10 dingen tegelijk bezig bent en je het ene fantastische idee bedenkt na het andere, zónder ze uit te voeren. Dan is de dromer in erg dominant aanwezig.

Op het moment dat de subpersonen in evenwicht zijn, kan je op elk gewenst moment de juiste subpersoon inzetten om tot het beste resultaat te komen. Dus 'de perfectionist in je' op het werk levert kwalitatief hoge producten op. In een huishouden met 3 kleine kinderen levert het alleen maar stress op, want het huis ziet er nooit tip top uit, er is altijd wel een kind die ergens heeft geknoeid met iets. Thuis mag die 'perfectionist in je' wel minder aanwezig zijn, zodat je geen stress ervaart van een omvallende beker op de bank.

Je hebt alle subpersonen in je, alleen de ene is meer ontwikkelt dan de andere. 

Als kind ontwikkel je dat gedrag, dat door je omgeving gewaardeerd en gestimuleerd wordt. Dat wat niet gewenst is zal je minder of op den duur niet meer vertonen. Dit betekent dat in loop der tijd je karakter gevormd wordt door de subpersonen die je het meest geholpen hebben in je eerste jaren. Het ene deel in je is meer aanwezig dan het andere. Daarnaast is omgeving ook van invloed wat je laat zien. Op een verjaardagsfeest van je broer, vertoon je ander gedrag van wanneer je een vergadering van je netwerkvereniging voorzit. 

Door verschillende subpersonen te benutten, kan je de beste keuzes maken. 

Als zelfstandig ondernemer ben je verantwoordelijk voor het geheel dat nodig is om met je bedrijf succesvol te zijn. In de verschillende fasen van je onderneming spelen verschillende delen meer op de voorgrond. Bij de start van je onderneming of nieuwe producten zal je meer creativiteit moeten tonen, dan wanneer je volop draait en er 'geproduceerd' moet worden. Dan heb je meer aan een 'doener' die zorgt dat wat je hebt bedacht, werkelijk uitgevoerd gaat worden.

Zie de verschillende delen in je als jouw innerlijke management team.

De verschillende kanten, delen of subpersonen kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens en gedachten. Elk deel heeft in basis een positieve intentie. 

Een bedrijf heeft een management team (MT) dat bestaat uit verschillende disciplines. gezamenlijk zorgen ze ervoor dat het bedrijf draait en groeit, ook op langere termijn. Aan de vergadertafel brengen deze leiders ieder hun eigen expertise en prioriteiten mee in het gesprek. Als een van hen ontbreekt op een vergadering, zal het team mogelijk besluiten nemen die een gezichtspunt missen dat cruciaal is voor het succes van het bedrijf. De vier basis teamleden zijn: 
CEO – algemeen directeur
CFO – financieel directeur
CHRO – HR directeur
COO - operationeel directeur

Een bedrijf komt in de problemen als het niet nadenkt over kansen, geen totaaloverzicht heeft, niet voor zijn mensen zorgt of ideeën niet omzet in prestaties. Hetzelfde geldt voor mensen.

De rollen in jouw innerlijke MT zijn verdeelt over subpersonen.

Je innerlijke CEO of de Dromer in je creëert mogelijkheden, ontwikkelt strategische visies en geeft richting aan het geheel. Je innerlijke CFO of de Denker in je verheldert perspectieven, houdt zich bezig met gegevensanalyse en risicomanagement. Je innerlijke COO of de Doener in je bewaakt prestaties, onderneemt actie, zorgt dat doelen gehaald worden. Je innerlijke CHRO of de Verbinder in je zorgt voor je, voelt emoties aan en bekommert zich om relaties, óok die met jezelf.

Je innerlijke MT vormt de basis die je nodig hebt om op je werk en thuis het beste uit jezelf te halen. Ze brengen je op zich niet tot het leven van je potentieel. Maar aan de andere kant kom je er ook niet zonder inzicht in hen. Ze zijn universeel voor de manier waarop je elke dag functioneert. Het zijn ook de vier van wie je het meest last hebt als je ze over het hoofd ziet.

Het koppelen van innerlijke onderhandelaars aan functies in het bedrijfsleven helpt duidelijk te maken waar ze voor staan. Het geeft ook aan welke vaardigheden en deskundigheid ze bezitten. Dit geldt slechts tot op zekere hoogte, want ze staan voor veel meer dan de functies in het bedrijfsleven.

Als je vastloopt is er een subpersoon dominant die je ontwikkeling tegenhoudt.

In elke willekeurige situatie staan alle vier innerlijke onderhandelaars tot je beschikking. Maar de kans is klein dat je werkelijk met alle vier rekening houdt bij jouw beslissingen. Als je op meer van hen een beroep doet, wordt je daar wel steeds handiger in en leer je meer van hen gemakkelijk en effectief in te zetten.

We hebben de neiging om één of twee van de vier veel te gebruiken; zij hebben de overhand in ons profiel. De anderen negeren we meestal; zij komen misschien zelfs helemaal niet aan bod in ons profiel. Je hebt ze alle vier en je hebt ze ook alle vier nodig om op een evenwichtige manier de juiste dingen voor jezelf én je bedrijf te doen.

In het artikel over de cyclus van de natuur kan je lezen over welke fasen je doorloopt als je werkt aan het realiseren van je ambities. Deze zijn ook te koppelen aan de ontwikkeling die je onderneming doorloopt. De verschillende fasen vragen om verschillende vaardigheden. Gezamenlijk bieden de vier MT leden je het totaalpakket dat je nodig hebt om je wensen te realiseren. 

Zie de visie van je Dromer

We hebben allemaal een Dromer in onszelf, alleen is deze bij de ene meer aanwezig dan bij de andere. Door samen te werken met je innerlijke Dromer zorg jij ervoor dat je mogelijkheden creëert, strategische visies ontwikkelt en sturing geeft aan jouw diepste verlangens. 

Pablo Picasso zei: 'Ieder kind is een kunstenaar. Het probleem is hoe je een kunstenaar blijft als je volwassen wordt.' De krachtbron van de Dromer is intuïtie en zijn sterkste punt is creativiteit. De evenwichtige Dromer geeft aan welke kant je op moet, en is gespecialiseerd in de vaardigheden die je nodig hebt voor vernieuwing. 

De topkwaliteiten van de Dromer stellen je in staat:

 • je visie genereren
 • achter je dromen aan te durven gaan
 • aan te voelen welke kant je op moet

De innerlijke krachten van de Dromer zijn onder andere: lef, verbeeldingskracht, passie en hoop.

De Dromer heeft een duidelijke rol in het eerste gedeelte van een nieuw ontwikkel proces. De Dromer helpt je richting te vinden in dat wat je wilt. Misschien herken je het moment wel, waarop je verzucht 'waar doe ik het allemaal voor?!'. Als de Dromer in je de kans heeft gekregen mee te werken vanaf het begin, zal deze je het antwoord kunnen geven. 

Begrijp het inzicht van je Denker

De krachtbron van de Denker is de rede en zijn sterkste punt is inzicht. De evenwichtige Denker zorgt voor reflectie en is gespecialiseerd in de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van een analyse. Deze topkwaliteiten stellen je in staat om:

 • gebruik te maken van feiten en logica
 • rekening te houden met de gevolgen
 • iets van alle kanten te bekijken

De innerlijke krachten van de Denker zijn onder andere: bedachtzaamheid, bescheidenheid, nieuwsgierigheid en geduld.

De Denker is het tweede gedeelte van het ontwikkelproces zeer belangrijk. Onderzoeken, plannen en beslissen zijn dé kwaliteiten van een Denker.
Als de Denker onvoldoende aandacht krijgt binnen jouw ontwikkel proces, verzand je later in het doen van veel dingen, met weinig effect. Je kunt heel druk zijn, maar als dat is met de dingen die niet passen bij wat je wilt bereiken, dan is het zonde van je energie. De Denker helpt je de juiste dingen te doen door weloverwogen beslissingen te nemen. Krijgt de Denker meer aandacht dan nodig, kan het voorkomen dat je besluiteloos wordt en vooral veel gaan analyseren, maar niet in beweging komt. 

Benut de moed en de daadkracht van je Doener

De Doener wordt gekenmerkt door de wilskracht en actiebereidheid. Je innerlijke Doener is resultaat gericht en stelt je in staat om op te komen voor onderwerpen die jij belangrijk vindt. Je Doener geeft je een zetje wanneer je moeite hebt om in beweging te komen. De topkwaliteiten van de Doener stellen je in staat om:

 • te zeggen waar het op staat
 • voet bij stuk te houden
 • actie te ondernemen

De innerlijke krachten van de Doener zijn onder andere: doortastendheid, vastberadenheid, volharding en verantwoordelijkheid. 

Terwijl de Dromer mijmert, de Denker analyseert, zorgt de Doener ervoor dat alles in kannen en kruiken komt. Generiek gezien zijn we in het derde gedeelte van het ontwikkelproces de Doener nodig. Beslissen, handelen en volharden zijn de taken die de Doener in je uitvoert. Het is de Doener die de ideeënkracht, denkkracht en verbindende kracht van je innerlijke team ondersteunt met daadkracht. 

Als je Doener ondergeschikt is, ben je niet sterk in het afronden van klussen en het doorpakken op het momenten dat het moeilijk is. 

Voel het hart van je Verbinder

Een kenmerk van de innerlijke Verbinder is de behoefte om te koesteren en te zorgen. De kracht van de Verbinder is emotie, en zijn sterkste punt is medeleven. De evenwichtige Verbinder zorgt voor verbondenheid en is gespecialiseerd in de vaardigheden die nodig hebt voor relaties. Met jezelf én met anderen. De topkwaliteiten van de Verbinder stellen je in staat om:

 • contact te maken met je emoties
 • samen te werken met anderen
 • vertrouwen op te bouwen en te behouden

De innerlijke krachten van de Verbinder zijn onder andere openheid, grootmoedigheid, empathie en acceptatie. 

De Verbinder heeft een belangrijke rol in het laatste gedeelte van het ontwikkel proces. Deze zorgt ervoor dat je in contact blijft met jezelf. Dat je jezelf geeft wat je nodig hebt en niet blijft doorrennen van het ene naar het andere project. Na het harde werken is het tijd om te ontvangen, waarderen en te ontspannen. Even achterover leunen, naar binnen te keren en te waarderen wat de resultaten zijn van je inspanningen. Door de aandacht en de nodige selfcare lukt het je daarna om met veel zin, goede moed en plezier nieuwe plannen te maken. 

Verschillende fasen in je ondernemerschap vragen om specifieke stijlen.

 Je innerlijke MT in de zakelijke creatie cyclus

Je innerlijke MT in de zakelijke creatie cyclus

Binnen je onderneming heb je meerdere momenten waarop je iets nieuws wilt creëren. Elke keer doorloop je fasen in dezelfde volgorde. Soms bewust, soms onbewust. 

Op verschillende momenten heb je meer voordeel van het ene MT lid en op een ander moment de andere. 

Creatieve ondernemers hebben bijvoorbeeld vaak meer moeite met de zakelijke kant van ondernemen. De creatieve kant (Dromer/CEO) is vaak sterk ontwikkeld. De Denker (CFO) wordt wel ervaren, malend wakker liggen om de issues die er zijn, maar hoe deze effectief in te zetten weten ze vaak niet.
Beide heb je ze nodig om tot een succesvolle business te komen. Door de te leren hoe je bijvoorbeeld als creatief de Denker kunt inzetten op een manier die bij je past, schakel je eenvoudiger van de ene stijl over op de andere. Toekomstplannen maken (Dromer/CEO) vergen nu eenmaal een andere stijl dan nu concreet in actie te komen (Doener/COO) om ze te realiseren.

Als je een grootse visie hebt, plus plannen om die te verwezenlijken, krijg je pas de impact waarnaar je streeft als de Doener actie onderneemt. Met die combinatie, plus de zorg van je Verbinder, kan je ontzettend veel bereiken.

Door te onderhandelen met jezelf, ervaar je meer rust en ruimte.

Je zelfvertrouwen groeit. Het lukt je met afstand te kijken naar de verschillende gedachten die je hebt en hier sturing aan te geven. Je bent als mens meer in evenwicht en weet hoe te handelen op de momenten die er toe doen. Je weet wat voor je werkt en hoe je je gedrag kunt veranderen voor een beter resultaat.  

Nodig jezelf uit aan je eigen vergadertafel op het moment dat je vastloopt. Ga in gesprek met de verschillende delen in jezelf. Beleg een MT meeting en kijk waar je staat in de ontwikkeling van je plan, je onderneming of project.

Wat je van binnen ervaart, leidt rechtstreeks tot wat je van buiten creëert.

Vragen die je helpen kunnen zijn:

Waar sta ik in de cyclus? Wat heb ik al gedaan? Welke fase heb ik (onbewust) over geslagen? Wat is de volgende stap? Welke gedachte heb ik daarover? Welk deel is hier aan het woord en belemmerd de ontwikkeling? Wat kan ik doen om die stap eenvoudiger te zetten? Welk deel in me heb ik nodig om dat te kunnen doen?

Ontdek welk deel in je dominant is en welke te ver op de achtergrond. Bekijk vanuit de verschillende delen je huidige situatie. Nodig de belangrijke MT leden uit aan je vergadertafel. Ga in gesprek met de verschillende gedachten die je hebt. Ontdek welk goede intentie elk deel voor je in petto heeft en hoe je dit kunt benutten. 


Dit artikel is geschreven in een reeks rondom Onderhandelen met jezelf. Wil je direct aan de slag om beter te gaan presteren en de juiste keuzes te maken? Ontdek op welke wijze ik jou kan ondersteunen.
Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe artikelen over dit thema? Schrijf je dan nu in. Je ontvangt dan ook mijn berichten voor eigen-wijze ondernemers.

Ik ben er om je te helpen bij het in kaart brengen van je binnenwereld en te ontdekken hoe je dit in evenwicht brengt. Het resultaat is dat je doet wat voor jou werkt. Dat je keuzes maakt die goed voelen én goed zijn. Je creëert naar verloop van tijd een leven (werk & privé) waarin jij je niet laat remmen door jouw gedachten, maar gericht de interne onderhandeling aangaat en tot het beste resultaat komt.