Onbeperkt energie na kiezen vanuit verlangen

'..De meest betrouwbare plek waar je kunt achterhalen wat voor jou belangrijk is, is je diepere gevoeligheid. Je verlangen. De wijze mens is diegene die erin slaagt om zijn of haar keuzes te enten op dat verlangen, op die onderstroom van je wezen die raakt aan je diepste identiteit.

Als je zó keuzes kunt maken, komt er een onbeperkte energie vrij. Je leeft immers niet op pure wilskracht, maar op persoonlijke gedrevenheid. Dit maakt creatief en geeft diepere duurzame vreugde.
Ook als het aan de bovenkant soms stormt.' - Nikolaas Sintobin in Liefke magazine