Talent in bedrijf!

Voor het onderzoeken van je talent kan je gebruik maken van onderstaande test. Luk Dewulf en Peter Beschuyt beschrijven 39 talenten in het boek 'Ik kies voor mijn talent'.  Deze test beschrijft die 39 talenten in één zin. Lees de zin en probeer intuïtief te achterhalen of die zin overeenkomst met een van je talenten of niet.

Maak jezelf niets wijs: vul de test eerlijk in ;) Duid geen talenten aan die je graag zou willen hebben, maar die je niet hebt. Soms kun je ook het gevoel hebben dat het gaat om talenten waar je liever iets minder van had. 

Zo ga je aan de slag:

1. Lees de beschrijving en schat in of die bij je past.

2. Duid op een schaal van 1 tot 5 aan in welke mate de beschrijving bij jou past. 1 betekent dit ben ik helemaal niet. De score 5 betekent dat je je helemaal herkent in de beschrijving. 

3. Verstuur je gegevens en je ontvangt binnen 3 dagen* de beschrijvingen van de talenten waar jij je het meest in herkent. Plus daarbij een beschrijving op welke manier het talent het beste tot zijn recht komt. Uiteraard geef ik je een paar vragen mee die je helpen te ontdekken of je het potentieel uit je talenten haalt.
* Die 3 dagen heb ik nodig om handmatig én met aandacht jouw talenten te selecteren op basis van de antwoorden die je hebt gegeven.

Heb je vragen? Neem gerust contact met mij op en ik help je graag verder.


1. Ik kan goed ideeën vertalen in actie. Ik word onrustig als die actie te lang uitblijft. *
2. Ik kan goed organiseren: wat er moet gebeuren zie ik als een film voor mijn ogen. *
3. Ik houd ervan om bewust met mijn lichaam bezig te zijn en dingen te doen waar ik mijn lichaam bij kan gebruiken. *
4. Ik ben aan het werk, van 's morgens tot 's avonds. Ik wil met nuttige en zinvolle zaken bezig houden. Het gevoel hebben dat ik iets bereik. *
5. Ik voel spanning tussen mensen heel makkelijk aan en ik houd ervan tussen hen bruggen te bouwen. *
6. Ik kan snel de vinger op de wonde leggen. Ik bedenk makkelijk vershcillende manieren om van punt A naar punt B te gaan. *
7. Ik houd ervan om het gevoel te hebben dat ik met mijn eigen handen iets aan het creëren ben. *
8. Ik luister graag naar de mening van anderen en denk daar graag op door om mijn eigen mening te vormen. *
9. Ik houd van orde en structuur. Ik werk alles graag tot in de puntjes af. *
10. Ik ben heel gevoelig voor fouten en problemen: ik zie ze meteen en vind geen rust voor ze weggewerkt zijn. *
11. Ik win graag, ik wild ebeste zijn. Ik houd ervan om altijd mijn grenzen te verleggen. *
12. Ik krijg energie als ik anderen zie ontwikkelen, ook al is dat maar een klein stapje. *
13. Ik vind het fijn om te behoren tot een gemeenschap en ik draag daar ook zelf graag aan bij. *
14. Ik denk vaak na over mezelf en wat me overkomt. Daar leer ik heel veel uit. *
15. Ik voel vaak een continue stroom aan ideeën. *
16. Ik neem graag verantwoordelijkheid en zo het liefst tegen iedereen 'ja' zeggen. *
17. Ik vind dat iedereen gelijk moet worden behandeld. Ik heb geen vooroordelen tegenover mensen. *
18. Ik houd van nieuwe informatie en ga er zelf actief naar op zoek. Ik ben heel weetgierig. *
19. Ik kan anderen makkelijk enthousiast maken en overtuigen om mee te gaan in een richting die ik heb gekozen. *
20. Ik heb nooit stress, ik leef in het hier en nu en vind daar veel rust in. *
21. Ik kan enorm genieten van de esthetische aspecten van iets. Ik maak graag dingen mooi en wil er zelf ook goed uitzien. *
22. Ik houd van nieuwe dingen en doe daar ontzettend veel kennis over op. Ik ben altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. *
23. Ik kan grote hoeveelheden informatie hanteren en zie makkelijk patronen in complexiteit. *
24. Om iets vandaag te kunnen begrijpen en belissingen over de toekomst te nemen, moet je volgens mij naar het verleden kijken. *
25. Ik ga altijd heel efficiënt op mijn doel af. Als ik een doel voor ogen heb, krijg ik energie. *
26. Hoe uitzichtloos iets ook kan zijn, ik zie altijd nog de positieve kanten en mogelijkheden. *
27. Ik heb anderen niet nodig om te weten hoe ik goed kan handelen en durf daarvoor te gaan. *
28. Ik benader makkelijk nieuwe mensen en anderen benaderen mij snel. Ik houd ervan om mensen met elkaar in contact te brengen. *
29. Ik voel me sterk verbonden met iedereen die ik ken. Elke situatie waarin ik terechtkom, bekijk ik vanuit een groter geheel. *
30. Ik zie makkelijk de unieke kwaliteiten van mensen en geniet ervan te zien dat ze die kwaliteiten inzetten. *
31. Ik geniet ervan om voor anderen te zorgen, zodat zij kunnen uitblinken. *
32. Voor mij is het heel duidelijk hoe de toekomst er zal luitzien en hoe we daar kunnen komen. *
33. Ik houd niet van oppervlakkige relaties, eerder van diepgaande contacten met een kleine groep vrienden. *
34. Bij alles wat me interesseert en wat ik belangrijk vind, streef ik naar excellentie. De rest laat ik liever links liggen. *
35. Mensen vertellen mij altijd meer dan ze eigenlijk zelf willen. Terwijl ik luister, komt hun verhaal helemaal in mij tot leven. *
36. Ik ga nooit over één nacht ijs. Voor ik beslis wil ik alle risico's onderzoeken, zodat ik een weloverwogen beslissing neem. *
37. Het geeft me veel voldoening als ik precies de juiste woorden vind om uit te drukken wat ik wil zeggen. *
38. Ik wil iets betekenen voor een ander en vind het belangrijk dat mijn restaties gezien worden door de mensen die ik belangrijk vind. *
39. Ik richt mijn leven en mijn werk in volgens een aantal principes, normen en waarden die voor mij belangrijk zijn. *
 

Ontspannen ondernemen

Wil je meer weten over waarom je talent je helpt bij het meer ontspannen ondernemen? Download het e-book Zet je talent aan het werk (PDF). Ontdek hoe jij jouw talenten hoe je die inzet in je ondernemerschap.

Zet je talent aan het werk.jpg